Jakość

Certyfikowane produkty spożywcze daje nabywcom pewność co do ich bezpieczeństwa, wysokiej jakości i dotrzymania  norm i standardów produkcji i przechowywania. 

Produkcja TM Yarych corocznie przechodzi certyfikację i otrzymuje potrzebną pozytywną opinię ekspertów, a potem nabywców, dzięki czemu ma wysokie wskaźniki sprzedaży. 

Orzecznictwo

Halal Global Certification Centre

Obopólny szacunek do kultury, tradycji i religii konsumentów naszych produktów jest podstawą naszej działalności.   Rozumiemy znaczenie tego, dlatego otrzymaliśmy certyfikat Halal potwierdzający zgodność naszej produkcji z normami islamskimi. 

Certyfikacja IFS FOOD

Standard międzynarodowy IFS ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów spożywczych na wszystkich etapach - od producenta do konsumenta. Certyfikacja ІFS Food pomaga oceniać system bezpieczeństwa i jakości produktów. Standard ten obejmuje wszystkie etapy produkcji, transportu i przechowywania produktów. ІFS Food Standard został uznany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI). Certyfikat IFS Food obejmuje wymogi ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000.

Firma Yarych corocznie przechodzi certyfikację IFS FOOD Safety, której wysokie wyniki potwierdzają dotrzymanie przyjętych wymogów i norm międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji.

  • Potwierdzamy przezroczystość łańcucha spożywczego - od produkcji do konsumenta.
  • Potwierdzamy efektywność procesów produkcyjnych
  • Potwierdzamy kontrolę poziomu jakości produkcji i zwiększamy ilość produkcji przydatnej do spożycia; zniżenie ryzyka produkcji nieprzydatnego towaru;
  • Potwierdzamy zmniejszenie odpadów produkcji, oszczędne wykorzystanie surowców.